Представяне на новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

Заместник ректорът на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас по международното сътрудничество доц. д-р Магдалена Миткова запозна студентите с новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“
 

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и обединява всички сега действащи програми на ЕС за финансиране в областта на образованието, обучението и младежта, в това число Програмата за учене през целия живот („Еразъм", „Леонардо да Винчи", „Коменски", „Грюндвиг"), програма „Младежта в действие", както и пет програми за международно сътрудничество („Еразмус Мундус", „Темпус", ALFA, Edulink и програмата за сътрудничество с индустриализираните държави).
Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.
Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.
„Еразъм+“ има три основни Ключови дейности:
• Образователна мобилност за граждани (КД 1)
• Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)
• Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)
За допълнителна информация:
http://btu.bg/Erasmus/index.html#
г-жа Анастасия Петрова, стая 112 на Ректората,
тел. 294 или 056716574, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011