Посещение в Брюксел

Още трима студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел
 

За осма поредна година в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, под патронажа на доцент Маруся Любчева, (член на Европейския парламент в мандат 2007-2009, 2013-2014 г.), се проведе ежегоден конкурс за студенти и докторанти в областта на управлението и развитието на човешките ресурси.
Отчитайки значението на предприемачеството, на необходимостта от адаптиране на работната сила към изискванията на пазара на труда, както и реализирането на младите специалисти в условията на пазарната икономика, темата на конкурса тази година бе „Развитието на човешките ресурси и предприемачеството”.
Жури под председателството на доц. Маруся Любчева и членове инж. Цанко Иванов (Председател на Бургаската търговско-промишлена палата и Председател на Настоятелството на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас) и доц. Дончо Керемидчиев (ръководител на магистърската програма „Управление и развитие на човешките ресурси) оцени участниците и класира най-добритe презентации. Първите трима най-добре представили се участници бяха наградени с посещение в Европейския парламент:
1. Добромир Стоянов – специалност „Стопанско управление” VI курс.
2. Ангела Филева – магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси”.
3. Катерина Маринова – специалност „Маркетинг” II курс.
Броят на студентите от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, посетили Европейския парламент в Брюксел след спечелен конкурс в областта на управлението и развитието на човешките ресурси достигна 33.
Провеждането на конкурса ще продължи и през следващите години.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011