Ден на сестринството 2015

ДЕНЯТ НА СЕСТРИНСТВОТО, ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
 

През последните години катедра „Здравни грижи” създава традиция за организиране и провеждане на информационни дни, посветени на здравето. Независимо, че медицинската наука се развива бързо и има много нови технологии за диагностика и лечение е необходимо перманентно обучение на хората, тяхното семейство и приятели, за да променят вредни навици – преяждане, обездвижване, злоупотреба с алкохол, пушене на тютюн, недоспиване; за справяне със стреса. Това обучение, разбира се, трябва да се провежда от медицинските специалисти. Активното участие на студентите от специалност „Медицинска сестра” в изготвянето на диплянки, брошури и презентации изгражда и утвърждава техните умения за самостоятелна професионална дейност и работа в екип в областта на здравните грижи за предпазване, укрепване и съхраняване на човешкото здраве.
На 12.05.2015г., Денят на Сестринството, във Факултет по обществени науки, Университет „Проф. д-р Ас. Златаров” преподаватели и студенти от специалност „Mедицинска сестра” проведоха поредния Информационен ден, с който споделиха съпричастността си към една толкова значима за обществото професия - професията „Медицинска сестра”. Това е израз на разбирането от студентите мисията на професията, която са избрали и възможността на новоназначените преподаватели в специалността да участват в утвърждаването на традицията да се повишава здравната култура на личността.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011