Катедра „Здравни грижи” проведе Студентска научна сесия ‘Май 2015

На 14 май 2015 г. катедра „Здравни грижи” организира и проведе Студентска научна сесия. В сесията участваха 3 екипа от студенти от спец. „Медицинска сестра” и 1 от специалност „Рехабилитатор”, с научни консултанти доц. д-р Галина Терзиева, ас. Златина Стоянова, ас. Майя Атанасова и преп. Моника Обрейкова, преподаватели от катедра „Здравни грижи”. Изследванията, изводите и препоръките на изследователските екипи предизвикаха силен интерес. Със задоволство може да се отбележи, че за всяка поредна научна студентска сесия студентите представят по-задълбочени и по-големи по обем изследвания, насочени към значими проблеми в областта на общественото здравеопазване.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011