В университет „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас се проведе Единадесетата международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”

На 25-26 юни т. г. за единадесети пореден път в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” се проведе Международната научна конференция “Образование, наука, икономика и технологии“. Конференцията беше открита от доц. Пенка Пеева, а приветствие към участниците и добри пожелания за успешна работа отправи председателят на организационния комитет проф. Иван Димитров. Гостите изслушаха с интерес пленарния доклад относно научноизследователските постижения и перспективи на академичната общност на Университета, представен от заместник-ректора по научноизследователската дейност на Университета проф. Валентин Ненов.
И тази година конференцията беше удостоена с вниманието на български и чуждестранни учени и специалисти, работещи в сферата на икономиката, природните и техническите науки, педагогиката, хуманитаристиката и здравните грижи. Над 150 учени и изследователи от България, Полша, Румъния, Словения, Украйна, Русия, Сърбия и Турция представиха своите изследвания. Това за пореден път доказва, че този престижен форум става все по-популярен както в България така и далеч зад нейните граници.
През 2015 г. докладите с педагогическа, икономическа, хуманитарна и здравна тематика, след двойно сляпо рецензиране, бяха публикувани в 5 книжки на том ХI на ежегодното академично списание „Управление и образование”. Докладите в областта на природните и техническите науки бяха публикувани в Том II на новото специализирано списание „Индустриални технологии” (ISSN 1314-9911). И двете списания на Университета са реферирани, всички статии преминават през процес на анонимно рецензиране, разпространяват се в НБ „Св. Св. Кирил и Методий“, в университетски библиотеки по линия на междубиблиотечен обмен, както и в чуждестранни университетски библиотеки.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011