ВЕЛОСИПЕДНО ДРУЖЕСТВО В УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - БУРГАС

В изпълнение на Проект „Интегриран градски транспорт на Бургас” Община Бургас изгражда мрежата от велосипедни алеи и обслужващи съоръжения. В рамките на проекта се реализира строителството на мрежа от велоалеи с обща дължина около 60 км.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас със своите над 5 000 студенти се включи в инициативата на Община Бургас за реализиране на алтернативни и екологични начини за транспорт като фактор за създаване на нова градска култура на придвижване. На 06.11.2015 г. в Университет „Проф. д-р Асен Златаров – Бургас бе учредено велосипедно дружество от преподаватели и студенти. За ръководител на дружеството бе избран доц. д-р Дончо Керемидчиев, а за секретар ас. Нина Богданова. Първото мероприятие на новосформираното дружество бе велопоход с маршрут: Бургас – Сарафово - Бургас.
Членовете на велосипедното дружество изказват благодарност на Изпълнителния директор на „Трансвагон” АД инж. Васил Данев и на Зам. директора по техническите въпроси инж. Николай Колдамов, които се ангажираха да изработят и дарят 10 велостоянки за нуждите велосипедното дружество при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011