Представително участие в международна конференция

В град Ниш, Сърбия, на 13-14 ноември 2015 година се състоя международна конференция на тема: „Науката и съвременият университет”. В работата на конференцията взеха участие петима преподаватели от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас. Техните доклади предизвикаха интерес и породиха дискусии между присъстващите руски, френски, македонски и сръбски учени.
На снимката:
Бургаски преподаватели в компанията на проф. Горан Максимович – декан на Философския факултет на Университета в Ниш

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011