Посещение на представителна група от Технологичен университет - Матаморос, Мексико

От 29.10-7.11.2015 г. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас бе домакин на деветчленна представителна група от Технологичен Университет - Матаморос, Мексико, водена от Ректора на университета –проф. Хосе Антонио Товар Лара и ръководителя на катедра "Нефт и газ".
Гостите участваха в курс на тема „Химия и технология на нефта и газа” с преподаватели проф. дтн Петко Петков, доц. д-р Тодор Паличев и гл. ас. д-р З. Цонев.
В рамките на престоя се сключи и договор за сътрудничество между двата университета.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011