Участие на наши студенти с авторски творби в международен студентски сборник

Студентите от специалност Българска филология - Анна Червенкова, Анелия Байгънова, Иванка Драгиева, Бианка-Мария Желязкова, Яна Червенкова, София Милева, Катерина Димитрова, Лили Акопян от специалност Психология на извънредните ситуации и Грета Коцева – специалност НУПЧЕ участваха със свои авторски творби в Международния студентски сборник „Обо всем понемногу”, издание на Института за чужди езици на Московския градски педагогически университет (Русия). Издаването на сборника, редактиран от проф. д-р Неля Иванова, е продължение на съвместния проект между нашия и московския университет от 2013 г., когато в Бургас бе издаден международният студентски сборник „Приятели”, посветен на 50-годишния юбилей на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011