Отличие за преподавателите и студентите от специалност «Медицинска сестра»

На 05.12.2015 г. в Областна управа-Бургас се проведе VI– та традиционна конференция «Доброволци, пациенти и лекари – обединени срещу диабета», организирана от Регионално сдружение «Диабетни грижи» - Бургас. Участници в представителния форум са: Диабетни организации от Южна България, лекари и експерти по диабета от Варна, София, Къркларели-Турция, депутати, кметове, общински съветници, студенти и преподаватели от катедра «Здравни грижи», Общински младежки клуб «J.J.Cool A».
Преподавателите и студентите от специалност «Медицинска сестра» бяха отличени от Ръководството на Сдружението с поздравителен адрес и възпоминателна медална емисия «Свети Иван Рилски» за доброволческия порив за сестринските грижи към хората с Диабет.
Дългогодишните традиции на съвместните дейности между катедрата и Сдружението са гаранция за бъдещи инициативи в доброволческата грижа.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011