1006 АБСОЛВЕНТИ ПОЛУЧИХА СВОИТЕ ДИПЛОМИ

На 05.12.2015 г. в Актовата зала на Факултет по обществени науки ce проведе тържествена церемония по връчване дипломите на абсолвентите от Випуск 2015 г.
<pСвоите дипломи получиха 1006 абсолвенти от ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОКС „професионален бакалавър” в 17 професионални направления от 31 акредитирани специалности от следните основни звена на Университета:
Факултет технически науки - ОКС „бакалавър” – 89 абсолвенти, ОКС „магистър” – 85
Факултет по обществени науки - ОКС „бакалавър” – 233 ОКС, „магистър” – 320
Факултет природни науки - ОКС „бакалавър” – 12, ОКС „магистър” – 11
Факултет по обществено здраве и здравни грижи - ОКС „бакалавър” – 19.
ОКС „професионален бакалавър”:
Колеж по туризъм - 145
Технически колеж - 46
Медицински колеж – 46.
От името на областния управител Вълчо Чолаков абсолвентите поздрави заместник-областният управител на Бургас доц. Севдалина Турманова.
В поздравителното си слово ректорът на университета доц. д-р Магдалена Миткова пожела на добър час на абсолвентите и им пожела да бъдат знаещи, можещи и авторитетни граждани на бъдеща България.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011