Благотворителна инициатива на студенти от специалност „Социална педагогика“

На 17.12.2015 г. учениците от Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров” проведоха поредната си коледна инициатива „Ученици за съученици”.
Студентите от трети курс, специалност „Социална педагогика” подкрепиха благотворителността. С наддаване бяха разпродадени сътворени от учениците торти, сладкиши и коледни питки. Събраните 1830 лв. ще бъдат разпределени за подкрепа на деца от гимназията, чиито семейства са в затруднено материално положение.
Студентите бяха водещи и участници в благотворителния търг. С тяхна помощ бе осигурено спонсорство от верига „Хепи”.
Инициативата бе уважена от Заместник-областния управител доц. д-р Севдалина Турманова, представители на бизнеса и родители.
Участието на третокурсниците бе част от практическите упражнения по учебната дисциплина „Методика на възпитателната работа”.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011