Промишлено пране на постелъчно бельо за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", включващо: пране, сушене, гладене, опаковане и доставка, за срок 1 година

Печат

 Покана - препратка към страницата на Агенция по обществени поръчки

1. Протокол - Публикуван на 17.11.2014 г., 13:53
2. Договор за възлагане на обществена поръчка - Публикуван на 19.11.2014 г., 14:18
3. Плащане за м. ноември 2014 г. - Публикувано на 09.12.2014 г., 14:54
4. Плащане за м. януари 2015 г. - Публикувано на 05.02.2015 г., 15:50
5. Плащане за м. март 2015 г. - Публикувано на 06.04.2015 г., 13:55
6. Плащане за м. април 2015 г. - Публикувано на 07.05.2015 г., 13:53
7. Плащане за м. май 2015 г. - Публикувано на 04.06.2015 г., 10:44
8. Плащане за м. юни 2015 г. - Публикувано на 02.07.2015 г., 14:46
9. Плащане за м. юли 2015 г. - Публикувано на 10.08.2015 г., 14:10
10. Плащане за м. август 2015 г. - Публикувано на 08.09.2015 г., 14:57
11. Плащане за м. септември 2015 г. - Публикувано на 07.10.2015 г., 09:38
12. Плащане за м. октомври 2015 г. - Публикувано на 04.11.2015 г., 10:36
13. Плащане за м. ноември 2015 г. - Публикувано на 04.12.2015 г., 11:28
16. Плащане за м. декември 2015 г. - Публикувано на 12.01.2016 г., 13:38
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011