Доставка на компютърна техника за нуждите на научно- изследователския сектор при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

 Решение - препратка към страницата на Агенция по обществени поръчки

 Обявление - препратка към страницата на Агенция по обществени поръчки

1. Техническа спецификация
2. Документация
3. Разяснения към документацията за участие
1. Протокол 1 - Публикуван на 02.12.2014 г., 15:25
2. Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на 04.12.2014 г., 13:58
3. Протокол 2 - Публикуван на 10.12.2014 г., 16:11
4. Протокол 3 - Публикуван на 12.12.2014 г., 07:47
5. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 12.12.2014 г., 13:33
6. Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 05.01.2015 г., 10:12
7. Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение - "Копи Ко." ООД - Публикувано на 05.01.2015 г., 10:14
8. Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение - "Рива" ООД - позиция 8 - Публикувано на 05.01.2015 г., 10:17
9. Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение - "Рива" ООД - позиция 4 - Публикувано на 05.01.2015 г., 10:25
10. Плащане за м. декември 2014 г. - "Копи Ко." ООД - Публикувано на 05.01.2015 г., 10:29
11. Плащане за м. декември 2014 г. позиция 4 - "Рива" ООД  - Публикувано на 05.01.2015 г., 10:31
12. Плащане за м. декември 2014 г. позиция 8 - "Рива" ООД - Публикувано на 05.01.2015 г., 11:50
13. Договор - "Копи Ко." ООД - Публикувано на 06.01.2015 г., 13:39
14. Договор - "Рива" ООД - Публикувано на 06.01.2015 г., 13:41
15. Договор 2 - "Рива" ООД - Публикувано на 06.01.2015 г., 13:42
16. Договор - CNsys - Публикувано на 06.01.2015 г., 13:43
17. Договор 2 - CNsys - Публикувано на 06.01.2015 г., 13:44
18. Договор 3 - CNsys - Публикувано на 06.01.2015 г., 13:45
19. Договор 2 - "Комплекс 2000" ООД - Публикувано на 12.01.2015 г., 11:11
20. Договор 3 - "Комплекс 2000"ООД - Публикувано на 12.01.2015 г., 11:12
21. Договор 4 - "Комплекс 2000" ООД - Публикувано на 12.01.2015 г., 11:12
22. Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 12.01.2015 г., 13:44
23. Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение - Публикувано на 12.01.2015 г., 13:45
24. Плащане за м. януари 2015 г. позиция 6 - CNsys - Публикувано на 12.01.2015 г., 13:52
25. Плащане за м. януари 2015 г. позиция 7 - CNsys - Публикувано на 12.01.2015 г., 13:53
26. Плащане за м. януари 2015 г. позиция 9 - CNsys - Публикувано на 12.01.2015 г., 13:54
27. Плащане за м. януари 2015 г. позиция 1 - "Комплекс 2000" ООД - Публикувано на 12.01.2015 г., 14:17
28. Плащане за м. януари 2015 г. позиция 2 - "Комплекс 2000" ООД - Публикувано на 12.01.2015 г., 14:17
29. Плащане за м. януари 2015 г. позиция 3 - "Комплекс 2000" ООД - Публикувано на 12.01.2015 г., 14:17