Подмяна на съществуваща дървена дограма с PVC дограма в сгради на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Покана - препратка към страницата на Агенция по обществени поръчки

1. Публична покана 9038097 - Публикувано на 16.01.2015 г., 13:28
2. Документация - Публикувано на 16.01.2015 г., 13:29
1. Протокол 1 - Публикувано на 04.02.2015 г., 14:31
2. Протокол 2 - Публикувано на 04.02.2015 г., 14:32
4. Договор - Публикувано на 09.02.2015 г., 13:09
5. Информация по чл. 22б ал. 2 т. 14 от ЗОП - Публикувано на 10.02.2015 г., 10:54
6. Плащане за м. март 2015 г. - Публикувано на 09.04.2015 г., 10:16
7. Плащане за м. април 2015 г. -1 - Публикувано на 24.04.2015 г., 08:21
8. Плащане за м. април 2015 г. -2 - Публикувано на 24.04.2015 г., 08:24

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011