Доставка на канцеларски материали за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Покана - препратка към страницата на Агенция по обществени поръчки

1. Публична покана 9039646 - Публикувано на 11.03.2015 г., 13:29
2. Документация - Публикувано на 11.03.2015 г., 13:29
1. Протокол - Публикувано на 26.03.2015 г., 15:32
2. Договор - Публикувано на 06.04.2015 г., 14:28
3. Плащане за м. април 2015 г. - Публикувано на 07.05.2015 г., 14:13
4. Плащане за м. май 2015 г. - Публикувано на 04.06.2015 г., 11:05
5. Плащане за м. юни 2015 г. - Публикувано на 06.07.2015 г., 13:34
6. Плащане за м. юли 2015 г. - Публикувано на 10.08.2015 г., 14:03
7. Плащане за м. август 2015 г. - Публикувано на 08.09.2015 г., 15:05
8. Плащане за м. септември 2015 г. - Публикувано на 07.10.2015 г., 09:57
9. Плащане за м. октомври 2015 г. - Публикувано на 10.11.2015 г., 13:24
10. Плащане за м. ноември 2015 г. - Публикувано на 09.12.2015 г., 13:57
11. Плащане за м. декември 2015 г. - Публикувано на 12.01.2016 г.,13:54
12. Плащане за м. януари 2016 г. - Публикувано на 05.02.2016 г., 08:05
13. Плащане за м. февруари 2016 г. - Публикувано на 10.02.2016 г., 08:12
16. Плащане за м. март 2016 г. - Публикувано на 11.04.2016 г., 08:14
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011