Доставка на компютърни аксесоари, принадлежности и консумативи за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Покана - препратка към страницата на Агенция по обществени поръчки

1. Публична покана 9039920 - Публикувано на 19.03.2015 г., 10:00
2. Документация - Публикувано на 19.03.2015 г., 16:25
1. Протокол 1 - Публикувано на 06.04.2015 г., 11:57
2. Протокол 2 - Публикувано на 16.04.2015 г., 10:42
3. Договор - позиция 2 - Публикувано на 24.04.2015, 13:03
4. Договор - позиция 3 - Публикувано на 24.04.2015 г., 13:04
5. Договор - позиция 1 - Публикувано на 29.04.2015 г., 15:57
6. Плащане за м. април 2015 г. - позиция 3 - Публикувано на 07.05.2015 г., 14:10
7. Плащане за м. май 2015 г. - позиция 1 - Публикувано на 04.06.2015 г., 10:53
8. Плащане за м. май 2015 г. - позиция 3 - Публикувано на 04.06.2015 г., 10:57
9. Плащане за м. май 2015 г. - позиция 2 - Публикувано на 04.06.2015 г., 11:02
10. Плащане за м. юни 2015 г. - позиция 1 - Публикувано на 06.07.2015 г., 13:29
11. Плащане за м. юни 2015 г. - позиция 2 - Публикувано на 06.07.2015 г., 13:41
12. Плащане за м. юни 2015 г. - позиция 3 - Публикувано на 06.07.2015 г., 13:44
13. Плащане за м. юли 2015 г. - позиция 1 - Публикувано на 10.08.2015 г., 14:15
14. Плащане за м. юли 2015 г. - позиция 2 - Публикувано на 10.08.2015 г., 14:18
15. Плащане за м. юли 2015 г. - позиция 3 - Публикувано на 10.08.2015 г., 14:20
16. Плащане за м. август 2015 г. - позиция 1 - Публикувано на 08.09.2015 г., 15:10
17. Плащане за м. август 2015 г. - позиция 2 - Публикувано на 08.09.2015 г., 15:11
18. Плащане за м. септември - позиция 1 - Публикувано на 07.10.2015 г., 09:50
19. Плащане за м. септември - позиция 2 - Публикувано на 07.10.2015 г., 09:50
18. Плащане за м. септември - позиция 3 - Публикувано на 07.10.2015 г., 09:50
19. Плащане за м. октомври 2015 г. -позиция 1 - Публикувано на 10.11.2015 г., 13:21
20. Плащане за м. октомври 2015 г. -позиция 2 - Публикувано на 10.11.2015 г., 13:21
21. Плащане за м. октомври 2015 г. -позиция 3 - Публикувано на 10.11.2015 г., 13:21
22. Плащане за м. ноември 2015 г. - позиция 1 - Публикувано на 09.12.2015 г., 14:05
23. Плащане за м. ноември 2015 г. - позиция 2 - Публикувано на 09.12.2015 г., 14:08
24. Плащане за м. ноември 2015 г. - позиция 3 - Публикувано на 09.12.2015 г., 14:45
26. Плащане за м. декември 2015 г. - позиция 1 - Публикувано на 12.01.2015г., 14:01
27. Плащане за м. декември 2015 г. - позиция 2 - Публикувано на 12.01.2015г., 14:01
28. Плащане за м. декември 2015 г. - позиция 3 - Публикувано на 12.01.2015г., 14:01
29. Плащане за м. януари 2016 г. - позиция 1 - Публикувано на 05.02.2016 г., 07:52
30. Плащане за м. януари 2016 г. - позиция 2 - Публикувано на 05.02.2016 г., 07:56
31. Плащане за м. януари 2016 г. - позиция 3 - Публикувано на 05.02.2016 г., 07:57
32. Плащане за м. февруари 2016 г. - позиция 1 - Публикувано на 10.02.2016 г., 08:16
33. Плащане за м. февруари 2016 г. - позиция 2 - Публикувано на 10.02.2016 г., 08:21
34. Плащане за м. февруари 2016 г. - позиция 3 - Публикувано на 10.02.2016 г., 08:21
35. Плащане за м. март 2016 г. - позиция 1 - Публикувано на 11.04.2016 г., 08:22
36. Плащане за м. март 2016 г. - позиция 2 - Публикувано на 11.04.2016 г., 08:26
37. Плащане за м. март 2016 г. - позиция 3 - Публикувано на 11.04.2016 г., 08:26
38. Плащане за м. април 2016 г. - позиция 1 - Публикувано на 30.05.2016 г., 11:01
39. Плащане за м. април 2016 г. - позиция 2 - Публикувано на 30.05.2016 г., 11:01
40. Плащане за м. април 2016 г. - позиция 3 - Публикувано на 30.05.2016 г., 11:01
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011