Текущ ремонт- фасадна топлоизолация в Студентски общежития блок № 2 и № 3 в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Покана - препратка към страницата на Агенция по обществени поръчки

1. Публична покана 9040854 - Публикувано на 17.04.2015 г., 15:00
2. Документация - Публикувано на 17.04.2015 г., 14:55
3. Протокол 1 - Публикувано на 07.05.2015 г., 10:21
4. Протокол 2 - Публикувано на 15.05.2015 г., 15:25
5. Договор - Публикувано на 20.05.2015 г., 07:48
6. Плащане за м. юни 2015 г. - Публикувано на 09.09.2015 г., 10:53
7. Плащане за м. юли 2015 г. - Публикувано на 09.09.2015 г., 10:54
8. Плащане за м. август 2015 г. - Публикувано на 09.09.2015 г., 10:54
9. Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 22.10.2015, 10:15
10. Плащане за м. октомври 2015 г. - Публикувано на 23.10.2015 г., 08:20
11. Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 16 от ЗОП за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение - Публикувано на 23.10.2015 г., 08:21