Доставка на 60000 литра +/- 10 % газьол 0.1 % S за отопление, годишно за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за срок 4 години

Печат

 Решение - препратка към страницата на Агенция по обществени поръчки

 1. Договор - Публикувано на 04.11.2015 г., 14:53
2. Информация за сключен договор - Публикувано на 04.11.2015 г., 14:54