Отпечатване на ваучери за храна за персонала на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

 Решение - препратка към страницата на Агенция по обществени поръчки

 Обявление за обществена поръчка - препратка към страницата на Агенция по обществени поръчки

 1. Документация - Публикувано на 23.11.2015 г., 11:36
2. Протокол 1 - Публикувано на 07.01.2016 г., 15:52
3. Протокол 2 - Публикувано на 19.01.2016 г., 07:59
6. Договор за възлагане на обществена поръчка - Публикувано на 09.02.2016 г., 09:52
7. Плащане за м. март 2016 г. - Публикувано на 11.04.2016 г., 09:12
8. Плащане за м. април 2016 г. - Публикувано на 04.05.2016 г., 15:44
9. Плащане за м. юни 2016 г. - Публикувано на 21.07.2016 г., 08:55
10. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Публикувано на 19.01.2018 г., 10:47
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011