Доставка на нови преносими компютри, настолни компютри, монитори, мултифункционални устройства и мултимедийни проектори за потребностите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Покана - препратка към страницата на Агенция по обществени поръчки

Документация - Публикувано на 07.12.2015 г., 16:00
Техн. спецификация - Публикувано на 07.12.2015 г., 16:01
Разяснение - Публикувано на 11.12.2015 г., 10:11
Протокол - Публикувано на 17.12.2015 г., 11:59
Договор - позиция 1 - Публикувано на 28.12.2015 г., 10:09
Договор - позиция 2 - Публикувано на 28.12.2015 г., 10:09
Договор - позиция 3 - Публикувано на 29.12.2015 г., 10:09
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011