ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ УНИВЕРСИТЕТ „Проф. д-р Асен Златаров“

Печат

Дата на създаване на преписката: 03.06.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.07.2016 16:00
Уникален номер в РОП: 00972-2016-0001
Решение
Обявление 

Документи, свързани с откриване на процедура, промени, спиране, разяснения

1. Решение - Уникален идентификационен номер на документа 735411
2. Обявление - Уникален идентификационен номер на документа 735416
3. Документация
4. Образци
5. Съобщение - Публикувано на 02.08.2016 г., 12:45
6. Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка - Публикувано на 03.08.2016 г., 09:19
7. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 29.08.2016 г., 16:24


Документи, свързани с разглеждане, оценка и класиране на оферти

1. Протокол 2 Публикувано на 21.07.2016 г., 15:54
2. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП - Публикувано на 27.07.2016 г., 12:47
3. Протоколи - Публикувано на 03.08.2016 г., 10:24