"Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров": обособена позиция № 1 „Преносим компютър и мултифункционално устройство в изпълнение на програма Еразъм+“ и обособена позиция № 2 „Монитори 13 броя за ЛМХ

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров": обособена позиция № 1 „Преносим компютър и мултифункционално устройство в изпълнение на програма Еразъм+“ и обособена позиция № 2 „Монитори 13 броя за Лаборатория по математична химия“

Публикувано на 16.09.2016г., 08:33

Документи

Протокол - Публикувано на 28.09.2016 г., 14:54
Договори - Публикувано на 11.10.2016 г., 09:15

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011