Доставка на ново компютърно оборудване за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на ново компютърно оборудване за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" : обособена позиция № 1 „Преносими компютри“, обособена позиция № 2 „Настолни компютри“, обособена позиция № 3 „Многофункционални устройства, лазерни и мастиленоструйни принтери“, обособена позиция № 4 „Мултимедийни проектори“".

Публикувано на 11.11.2016 г., 09:54

Документи

Обява - Публикувано на 11.11.2016 г., 10:55
Техническа спецификация - Публикувано на 11.11.2016 г., 14:33
Образци - Публикувано на 11.11.2016 г., 14:33
Проект на договор - Публикувано на 11.11.2016 г., 14:33
Разяснение по чл. 189 от Закона за обществените поръчки - Публикувано на 16.11.2016 г., 14:09
Протоколи - Публикувано на 30.11.2016 г., 15:23
Договор - Обособена позиция 4 - Публикувано на 07.12.2016 г., 09:28
Договор - Обособена позиция 1 - Публикувано на 09.12.2016 г., 12:27
Договор - Обособена позиция 2 - Публикувано на 09.12.2016 г., 12:27
Договор - Обособена позиция 3 - Публикувано на 09.12.2016 г., 12:27

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011