Доставка и монтаж на изкуствена трева, включително консумативи

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка и монтаж на изкуствена трева, включително консумативи /лепила, ленти и др./ и полагане на гранули- зърнометрия 0.8-2.5 мм на Спортно игрище № 1 с размери 60 м х 40 м и Спортно игрище № 2 с размери 50 м х 30 м, находящи се на територията на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1, идентификатор № 07079.602.485 по КК на гр.Бургас.

Публикувано на 28.11.2016 г., 12:24

Документи

Обява - Публикувано на 28.11.2016 г., 15:56
Техническа спецификация - Публикувано на 28.11.2016 г., 15:56
Образци - Публикувано на 28.11.2016 г., 15:56
Проект на договор - Публикувано на 28.11.2016 г., 15:57
Разяснение по чл. 189 от ЗОП - Публикувано на 01.12.2016 г., 15:38
Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на 14.12.2016 г., 16:02
Протокол - Публикувано на 04.01.2017 г., 10:46
Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка - Публикувано на 04.01.2017 г., 10:46

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011