Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет: " Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/ UMTS", Обособена позиция № 2: "Чрез фиксирана телефонна мрежа" за срок 12 месеца. "

Публикувано на 12.12.2016 г., 14:57

Документи

Обява - Публикувано на 12.12.2016 г., 16:13
Образци - Публикувано на 12.12.2016 г., 16:15
Критерии за оценка - Публикувано на 12.123.2016 г., 17:05
Проект на договор - Публикувано на 13.12.2016 г., 13:45
Техническа спецификация - Публикувано на 13.12.2016 г., 17:32
Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на 20.12.2016 г., 15:02
Протокол - Публикувано на 09.01.2017 г., 09:34
Договор - Обособена позиция 1 - Публикувано на 18.01.2017 г., 15:16
Договор - Обособена позиция 2 - Публикувано на 18.01.2017 г., 15:16

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011