Поставяне /доставка и монтаж/ на изкуствена трева

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Поставяне /доставка и монтаж/ на изкуствена трева, включително консумативи /лепила, ленти и др./ и полагане на гранули- зърнометрия 0.8-2.5 мм на Спортно игрище № 1 с размери 60 м х 40 м и Спортно игрище № 2 с размери 50 м х 30 м, находящи се на територията на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1, идентификатор № 07079.602.485 по КК на гр.Бургас"

Публикувано на 10.01.2017 г., 11:05

Документи

Обява - Публикувано на 11.01.2017 г., 09:21
Образци - Публикувано на 11.01.2017 г., 09:21
Техническа спецификация - Публикувано на 11.01.2017 г., 09:21
Проект на договор - Публикувано на 11.01.2017 г., 09:21
Разяснения изх. № 118/ 16.01.2017 г. по чл. 189 от ЗОП - Публикувано на 16.01.2017 г., 17:47
Разяснения изх. № 211/ 19.01.2017 г. по чл. 189 от ЗОП - Публикувано на 19.01.2017 г., 10:02
Разяснения изх. № 498/ 25.01.2017 г. по чл. 189 от ЗОП - Публикувано на 25.01.2017 г., 18:23
Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на 30.01.2017г., 11:12
Протокол - Публикувано на 13.02.2017 г., 15:15
Договор - Публикувано на 06.03.2017 г., 13:15

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011