Доставка на консумативи за компютърна техника и компютърни принадлежности

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на консумативи за компютърна техника и компютърни принадлежности за потребностите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”"

Публикувано на 21.02.2017 г., 11:13

Документи

Обява - Публикувано на 21.02.2017 г., 13:29
Образци - Публикувано на 21.02.2017 г., 15:34
Техническа спецификация - Публикувано на 21.02.2017 г., 15:35
Договор-проект - Публикувано на 21.02.2017 г., 15:35
Разяснение с изх. № 1134/27.02.2017 г. по чл. 189 от ЗОП - Публикувано на 27.02.2017 г., 15:44
Разяснение с изх. № 1222/06.03.2017 г. по чл. 189 от ЗОП - Публикувано на 06.03.2017 г., 09:58
Протокол - Публикувано на 14.03.2017 г., 15:40
Договор 205/16.03.2017г. - обособена позиция 1 - Публикувано на 17.03.2017 г., 14:03
Договор 204/16.03.2017г. - обособена позиция 2 - Публикувано на 17.03.2017 г., 14:03
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011