Доставка на канцеларски материали

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на канцеларски материали за потребностите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”"

Публикувано на 17.02.2017 г., 14:42

Документи

Обява - Публикувано на 17.02.2017 г., 16:02
Образци - Публикувано на 17.02.2017 г., 16:08
Техническа спецификация - Публикувано на 17.02.2017 г., 16:11
Договор-проект - Публикувано на 17.02.2016 г., 16:54
Протокол - Публикувано на 08.03.2017 г., 10:03
Договор 206/16.03.2017 г. - Публикувано на 17.03.2017 г., 13:54
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011