Доставка на ново компютърно оборудване за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на ново компютърно оборудване и офис техника за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" : обос. поз. № 1 „Преносими компютри“- конф. 1, обос. поз. № 2 „Преносими компютри“- конф. 2, обос. поз. № 3 „Преносими компютри“- конф. 3, обос. поз. № 4 „Преносими компютри“- конф. 4, обос. поз. № 5 „Преносими компютри“- конф. 5, обос. поз. № 6 „Преносими компютри“- конф. 6, обос. поз. № 7 „Настолни компютри“ - конф. 1, обос. поз. № 8 „Настолни компютри“ - конф. 2, обос. поз. № 9 „Настолни компютри“ - конф. 3, обос. поз. № 10 „Настолни компютри“ - конф. 4, обос. поз. № 11 „Настолни компютри“ - конф. 5, обос. поз. № 12 „Монитори“ - конф. 1, обос. поз. № 13 „Монитори“ - конф. 2, обос. поз. № 14 „Монитори“ - конф. 3, обос. поз. № 15 „Монитори“ - конф. 4, обос. поз. № 16 „Многофункционално лазерно устройство", обос. поз. № 17 „Лазерен принтер“ - конф. 1,обос. поз. № 18 „Лазерен принтер“ - конф. 2, обос. поз. № 19 „Копирна машина“, обос. поз. № 20 „Мултимедиeн проектор“".

Публикувано на 05.09.2017 г., 12:58

Документи

Обява - Публикувано на 05.09.2017 г., 13:38
Техническа спецификация - Публикувано на 05.09.2017 г., 14:21
Образци - Публикувано на 05.09.2017 г., 15:04
Проект на договор - Публикувано на 05.09.2017 г., 14:25
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Публикувано на 05.09.2017 г., 15:08
Протокол - Публикувано на 28.09.2017 г.,  13:36
Договор № 676/05.10.2017 г. - обособена позиция 13 - Публикувано на 06.10.2017 г., 11:54
Договор № 681/06.10.2017 г. - обособена позиция 2 - Публикувано на 06.10.2017 г., 14:03
Договор № 688/06.10.2017 г. - обособена позиция 7 - Публикувано на 06.10.2017 г., 14:10
Договор № 689/06.10.2017 г. - обособена позиция 6 - Публикувано на 07.10.2017 г., 14:10
Договор № 687/06.10.2017 г. - обособена позиция 12 - Публикувано на 09.10.2017 г., 15:58
Договор № 682/06.10.2017 г. - обособена позиция 14 - Публикувано на 09.10.2017 г., 15:58
Договор № 685/06.10.2017 г. - обособена позиция 18 - Публикувано на 09.10.2017 г., 16:00
Договор № 686/06.10.2017 г. - обособена позиция 17 - Публикувано на 09.10.2017 г., 16:02
Договор № 683/06.10.2017 г. - обособена позиция 20 - Публикувано на 10.10.2017 г., 07:50
Договор № 684/06.10.2017 г. - обособена позиция 19 - Публикувано на 10.10.2017 г., 07:51
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011