Доставка на лабораторно оборудване за потребностите на НИС при Университет „Проф. Асен Златаров

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на лабораторно оборудване за потребностите на НИС при Университет „Проф. Асен Златаров"

Публикувано на 26.09.2017 г., 11:39

Документи

Обява - Публикавано на 26.09.2017 г., 12:18
Образци - Публикувано на 26.09.2017 г., 11:46
Техническа спецификация - Публикувано на 26.09.2017 г., 11:46
Договор-проект - Публикувано на 26.09.2017 г., 11:49

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на 05.10.2017 г., 09:27
 Протокол - Публикувано на 13.10.2017 г., 13:59
 Договор № 727/25.10.2017 г. - обособена позиция 1 - Публикувано на 26.10.2017 г., 09:53
 Договор № 728/25.10.2017 г. - обособена позиция 2 - Публикувано на 26.10.2017 г., 10:41
 Договор № 729/25.10.2017 г. - обособена позиция 3 - Публикувано на 26.10.2017 г., 10:44
 Договор № 730/25.10.2017 г. - обособена позиция 4 - Публикувано на 26.10.2017 г., 10:47
 Анекс към договор № 727/25.11.2017 г. - Публикувано на 05.12.2017 г., 10:08

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011