Доставка на нова компютърна техника за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Доставка на нова компютърна техника за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров", разпределени в 11 обособени позиции : обос. поз. № 1 „Преносим компютър“- конф. 1, обос. поз. № 2 „Преносим компютър“- конф. 2, обос. поз. № 3 „Преносим компютър“- конф. 3, обос. поз. № 4 „Преносим компютър“- конф. 4, обос. поз. № 5 „Преносим компютър“- конф. 5, обос. поз. № 6 „Настолни компютри“ - конф. 1, обос. поз. № 7 „Настолни компютри“ - конф. 2, обос. поз. № 8 „Настолни компютри“ - конф. 3, обос. поз. № 9 „Монитори“, обос. поз. № 10 „Многофункционално лазерно устройство", обос. поз. № 11 „Мултимедиен проектор“.".

Публикувано на 04.10.2017 г., 09:44

Документи

Обява - Публикувано на 04.10.2017 г., 13:42
Образци - Публикувано на 04.10.2017 г., 11:34
Техническа спецификация - Публикувано на 04.10.2017 г., 09:53
Договор-проект - Публикувано на 04.10.2017 г., 10:40
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на 13.10.2017 г., 09:53
Протокол - Публикувано на 25.10.2017 г., 15:57

Договор №761/06.11.2017 г. - обособена позиция 1 - Публикувано на 07.11.2017 г., 15:51
Договор №762/06.11.2017 г. - обособена позиция 2 - Публикувано на 07.11.2017 г., 15:51
Договор №763/06.11.2017 г. - обособена позиция 3 - Публикувано на 07.11.2017 г., 15:51
Договор №764/06.11.2017 г. - обособена позиция 4 - Публикувано на 07.11.2017 г., 15:51
Договор №766/06.11.2017 г. - обособена позиция 7 - Публикувано на 07.11.2017 г., 15:51
Договор №767/06.11.2017 г. - обособена позиция 8 - Публикувано на 07.11.2017 г., 15:51
Договор №768/06.11.2017 г. - обособена позиция 9 - Публикувано на 07.11.2017 г., 15:52
Договор №769/06.11.2017 г. - обособена позиция 10 - Публикувано на 07.11.2017 г., 15:52
Договор №765/06.11.2017 г. - обособена позиция 5 - Публикувано на 08.11.2017 г., 15:19
Договор №787/08.11.2017 г. - обособена позиция 6 - Публикувано на 10.11.2017 г., 10:03
Договор №805/16.11.2017 г. - обособена позиция 11 - Публикувано на 16.11.2017 г., 14:27
Анекс към договор №765/06.11.2017 г. - Публикувано на 30.11.2017 г., 09:51

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011