Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров

Печат

Публично състезание с предмет "Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Дата на създаване на преписката: 16.11.2017 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.12.2017 г., 16:30 ч.
Уникален номер в РОП: 00972-2017-0003

Електронна преписка

Решение за откриване на процедура - Публикувано на 16.11.2017 г., 11:28
Обявление - Публикувано на 16.11.2017 г., 11:28
Приложения за попълване - Публикувано на 16.11.2017 г., 11:29
Техническа спецификация - Публикувано на 16.11.2017 г., 11:29
Проект на договор - Публикувано на 16.11.2017 г., 11:29
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикувано на 23.11.2017 г., 14:57
Разяснение с изх. № 4159/29.11.2017 г. по чл. 180 от ЗОП - Публикувано на 29.11.2017 г., 14:20
Протокол 1 - Публикувано на 20.12.2017 г., 14:26
Протокол 2 - Публикувано на 20.12.2017 г., 14:26
Протокол 3 - Публикувано на 05.01.2018 г., 17:19
Протокол 4 - Публикувано на 09.01.2018 г., 12:54
Протокол 5 - Публикувано на 18.01.2018 г., 11:04
Протокол 6 - Публикувано на 02.02.2018 г., 10:29
Доклад № 722/31.01.2018 г. - Публикувано на 02.02.2018 г., 10:29
Решение № РД-15/01.02.2018 г. - Публикувано на 02.02.2018 г., 10:30
Решение № РД-50/12.03.2018 г. - Публикувано на 12.03.2018 г., 13:21
Решение № РД-61/19.03.2018 г. - Публикувано на 19.03.2018 г., 12:58
Решение за прекратяване на процедура по възлагане на ОП за обособена позиция № 4 - Публикувано на 02.04.2018 г., 10:20
Договор № 204/14.03.2018 г. - обособена позиция 1 - Публикувано на 19.04.2018 г., 15:18
Договор № 188/12.03.2018 г. - обособена позиция 2 - Публикувано на 19.04.2018 г., 15:19
Договор № 205/14.03.2018 г. - обособена позиция 3 - Публикувано на 19.04.2018 г., 15:19
Договор № 278/10.04.2018 г. - обособена позиция 5 - Публикувано на 19.04.2018 г., 15:26
Договор № 206/14.03.2018 г. - обособена позиция 6 - Публикувано на 19.04.2018 г., 15:26
Договор № 207/14.03.2018 г. - обособена позиция 7 - Публикувано на 19.04.2018 г., 15:26
Договор № 208/14.03.2018 г. - обособена позиция 8 - Публикувано на 19.04.2018 г., 15:28
Договор № 295/16.04.2018 г. - обособена позиция 9 - Публикувано на 23.04.2018 г., 12:49
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Публикувано на 26.03.2019 г., 14:30
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Публикувано на 26.03.2019 г., 14:31
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Публикувано на 26.03.2019 г., 14:33
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Публикувано на 26.03.2019 г., 14:35
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Публикувано на 26.03.2019 г., 14:36
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Публикувано на 26.03.2019 г., 14:37
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Публикувано на 26.03.2019 г., 14:38
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Публикувано на 26.03.2019 г., 14:39
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 08.04.2020 г., 12:52

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011