Доставка и монтаж на стелажи в стаите на Студентските общежития в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка и монтаж на стелажи в стаите на Студентските общежития в Университет "Проф. д-р Асен Златаров""

Дата на създаване на преписката: 13.11.2017 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.11.2017 г., 16:30
Публикувано на 13.11.2017 г., 10:49

Удължен срок за подаване на оферти или заявления за участие- до 28.11.2017 г., 16:30 ч.

Електронна преписка

Обява - Публикувано на 13.11.2017 г., 12:40
Образци - Публикувано на 13.11.2017 г., 12:40
Техническа спецификация - Публикувано на 13.11.2017 г., 12:40
Договор-проект - Публикувано на 13.11.2017 г., 12:40
Разяснение с изх. № 3947/14.11.2017 г. по чл. 189 от ЗОП - Публикувано на 14.11.2017 г., 14:55
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на 22.11.2017 г., 10:52
Протокол 1 - Публикувано на 04.12.2017 г., 14:38
Протокол 2 - Публикувано на 06.12.2017 г., 12:03
Договор № 863/12.12.2017 г. - Публикувано на 12.12.2017 г., 13:38
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011