Отпечатване на ваучери за храна за персонала на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Публично състезание с предмет: Отпечатване на ваучери зо храна за персонала на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Дата на създаване на преписката: 21.02.2018 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.03.2018 г., 16:30 ч.
Уникален номер в РОП: 00972-2018-0001
Публикувано на 21.02.2018 г.

 Електронна преписка

Обявление - Публикувано на 21.02.2018 г., 13:47
Решение - Публикувано на 21.02.2018 г., 13:49
Документация за участие - Публикувано на 22.02.2018 г., 14:04
Приложения за попълване - Публикувано на 22.02.2018 г., 13:53
Проект на договор - Публикувано на 22.02.2018 г., 13:53
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикувано на 22.02.2018 г., 15:20
 Протокол 1 - Публикувано на 28.03.2018 г., 18:21
 Протокол 2 - Публикувано на 02.04.2018 г., 15:48
 Уведомление за провеждане на публичен жребий - Публикувано на 02.04.2018 г., 15:52
 Протокол 3 - Публикувано на 05.04.2018 г., 11:19
 Решение № 89/05.04.2018 г. - Публикувано на 05.04.2018 г., 11:20
 Договор № 320/26.04.2018 г. - Публикувано на 26.04.2018 г., 11:40
 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Публикувано на 27.04.2020 г., 15:29
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011