Доставка на канцеларски материали

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на канцеларски материали за потребностите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”"

Публикувано на 02.05.2018 г., 13:35

Документи

 Обява - Публикувано на 02.05.2018 г., 13:39
 Образци - Публикувано на 02.05.2018 г., 15:20
 Техническа спецификация - Публикувано на 02.05.2018 г., 15:30
 Договор-проект - Публикувано на 02.05.2018 г., 15:31
 Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на 11.05.2018 г., 13:41
 Съобщение за прекратяване на обществена поръчка  - Публикувано на 17.05.2018 г., 12:43
 Протокол
 
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011