Доставка на консумативи за компютърна техника и компютърни принадлежности

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на консумативи за компютърна техника и компютърни принадлежности за потребностите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”"

Публикувано на 14.05.2018 г., 13:23

Документи

Обява - Публикувано на 14.05.2018 г., 13:30
Образци - Публикувано на 14.05.2018 г., 16:12
Техническа спецификация - оп 1 - Публикувано на 14.05.2018 г., 15:32
Техническа спецификация - оп 2 - Публикувано на 14.05.2018 г., 15:32
Договор-проект - Публикувано на 14.05.2018 г., 15:33
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на 22.05.2018 г., 12:14
Протокол 1 - Публикувано на 06.06.2018 г., 13:33
Протокол 2 - Публикувано на 06.06.2018 г., 13:34
Договор №404/15.06.2018 г. - обособена позиция 2 - Публикувано на 26.06.2018 г., 08:20
Договор №403/15.06.2018 г. - обособена позиция 1 - Публикувано на 09.07.2018 г., 14:20
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011