Доставка на канцеларски материали

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на канцеларски материали за потребностите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”"

Публикувано на 17.05.2018 г., 15:17

Документи

Обява - Публикувано на 17.05.2018 г., 15:22
Образци - Публикувано на 17.05.2018 г., 17:08
Техническа спецификация - оп 1 - Публикувано на 17.05.2018 г., 15:44
Техническа спецификация - оп 2 - Публикувано на 17.05.2018 г., 16:07
Договор-проект - Публикувано на 17.05.2018 г., 15:27
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на 25.05.2018 г., 10:23
 Протокол 1 - Публикувано на 01.06.2018 г., 16:00
 Договор № 402/15.06.2018 г. - обособена позиция 2 - Публикувано на 06.07/2018 г., 17:29
 Договор № 401/15.06.2018 г. - обособена позиция 1 - Публикувано на 09.07/2018 г., 11:19
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011