Доставка на термостат за изгаряне на проби за потребностите на НИС при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на термостат за изгаряне на проби за потребностите на НИС при Университет “Проф. д-р Асен Златаров”"

Публикувано на 12.06.2018 г., 13:42

Документи

Обява - Публикувано на 12.06.2018 г., 13:51
Образци - Публикувано на 12.06.2018 г., 13:53
Техническа спецификация - Публикувано на  12.06.2018 г., 14:16
Договор-проект - Публикувано на 12.06.2018 г., 14:16
Протокол 1 - Публикувано на 26.06.2018 г., 15:43
Договор № 425/09.07.2018 г. - Публикуван на 09.07.2018 г., 14:26
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011