Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща сграда на „Трети учебен корпус” на Университет „Проф. д-р Асен Златаров

Печат

„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща сграда на „Трети учебен корпус” на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Обявление за обществена поръчка № 00972-2012-0003
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011