„Доставка на шейкър, настолен автоклав и центрофуги за потребностите на НИС при Университет “Проф. д-р Асен Златаров”"

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на шейкър, настолен автоклав и центрофуги за потребностите на НИС при Университет “Проф. д-р Асен Златаров”"

Публикувано на 03.07.2018 г., 15:46

Документи

 Обява - Публикувано на 03.07.2018 г., 16:01
 Образци - Публикувано на 03.07.2018 г., 16:01
 Техническа спецификация - Публикувано на 03.07.2018 г., 16:02
 Договор-проект - Публикувано на 03.07.2018 г., 16:04
 Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на 11.07.2018 г., 14:38
 Разяснение - Публикувано на 23.07.2018 г., 15:05
 Протокол - Публикувано на 31.07.2018 г., 10:47
 Договор № 458/16.08.2018 г. - обособена позиция 1 - Публикувано на 27.08.2018 г., 13:38
 Договор № 459/16.08.2018 г. - обособена позиция 2 - Публикувано на 27.08.2018 г., 13:38
 Договор № 460/17.08.2018 г. - обособена позиция 3 - Публикувано на 27.08.2018 г., 13:39
 Договор № 461/17.08.2018 г. - обособена позиция 4 - Публикувано на 27.08.2018 г., 13:39
 Договор № 462/17.08.2018 г. - обособена позиция 5 - Публикувано на 27.08.2018 г., 13:41