Доставка и монтаж на 4 броя мултимедийни проектора за обзавеждане на сградата за "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на 4 броя мултимедийни проектора за обзавеждане на сградата за "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Публикувано на 12.09.2018 г., 13:50

Документи

 Обява - Публикувано на 12.09.2018 г., 16:30
 Информация за публикувана в профила на купувача обява за общ. поръчка на стойност по чл. 20, ал.2 от ЗОП - Публикувано на 13.09.2018г., 13:42
 Образци - Публикувано на 12.09.2018 г., 16:30
 Техническа спецификация - Публикувано на 12.09.2018 г., 16:30
 Договор-проект - Публикувано на 12.09.2018 г., 16:30
 Разяснения - Публикувано на 19.09.2018 г., 14:34
 Протокол - Публикувано на 03.10.2018 г., 14:53
 Договор № 595/15.10.2018 г. - Публикувано на 16.10.2018 г., 11:23
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011