Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Публично състезание с предмет "Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за потребностите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“"

Дата на създаване на преписката: 29.10.2018 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2018 г., 16:30 ч.
Уникален номер в РОП: 00972-2018-0004
Публикувано на 29.10.2018 г., 12:42

Документи

 Обявление - Публикувано на 29.10.2018 г., 12:46
 Решение - Публикувано на 29.10.2018 г., 12:46
 Техническа спецификация - Публикувано на 29.10.2018 г., 12:47
 Образци - Публикувано на 30.10.2018 г., 15:34
 Документация - Публикувано на 05.11.2018 г., 12:13
 Договор-проект - Публикувано на 29.10.2018 г., 15:04
 еЕЕДОП - PDF формат - Публикувано на 29.10.2018 г., 14:25
 еЕЕДОП - XML формат - Публикувано на 29.10.2018 г., 14:26
 Методическо указание за попълване на ЕЕДОП - Публикувано на 29.10.2018 г., 14:35
 Решение за одобряване на обявление заП изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) - Публикувано на 31.10.2018 г., 08:30
 Протокол - Публикувано на 23.11.2018 г., 17:43
 Решение РД-269/22.11.2018 г. - Публикувано на 23.11.2018 г., 17:43
 Решение РД-269-3/22.11.2018 г. - Публикувано на 23.11.2018 г., 17:44
 Решение РД-269-4/22.11.2018 г. - Публикувано на 23.11.2018 г., 17:44
 Решение РД-269-5/22.11.2018 г. - Публикувано на 23.11.2018 г., 17:45
 Решение РД-269-6/22.11.2018 г. - Публикувано на 23.11.2018 г., 17:46
 Решение РД-269-7/22.11.2018 г. - Публикувано на 23.11.2018 г., 17:47
 Решение РД-269-8/22.11.2018 г. - Публикувано на 23.11.2018 г., 17:47
 Решение РД-269-9/22.11.2018 г. - Публикувано на 23.11.2018 г., 17:50
 Решение РД-269-10/22.11.2018 г. - Публикувано на 23.11.2018 г., 17:50
 Договор РД-642/11.12.2018 г. - обособена позиция 6 - Публикувано на 12.12.2018 г., 14:10
 Договор РД-643/11.12.2018 г. - обособена позиция 7 - Публикувано на 12.12.2018 г., 14:10
 Договор РД-644/11.12.2018 г. - обособена позиция 8 - Публикувано на 12.12.2018 г., 14:11
 Договор РД-645/11.12.2018 г. - обособена позиция 9 - Публикувано на 12.12.2018 г., 14:12
 Договор РД-646/11.12.2018 г. - обособена позиция 10 - Публикувано на 12.12.2018 г., 14:12
 Договор РД-649/12.12.2018 г. - обособена позиция 3 - Публикувано на 12.12.2018 г., 15:22
 Договор РД-650/12.12.2018 г. - обособена позиция 4 - Публикувано на 12.12.2018 г., 15:25
 Договор РД-651/12.12.2018 г. - обособена позиция 5 - Публикувано на 12.12.2018 г., 15:26
 Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 13.12.2018 г., 14:40
 Обявление за приключване на договор - обособена позиция 3 - Публикувано на 09.04.2020 г., 15:57
 Обявление за приключване на договор - обособена позиция 4 - Публикувано на 09.04.2020 г., 15:58
 Обявление за приключване на договор - обособена позиция 5 - Публикувано на 09.04.2020 г., 15:59
 Обявление за приключване на договор - обособена позиция 6 - Публикувано на 09.04.2020 г., 15:59
 Обявление за приключване на договор - обособена позиция 7 - Публикувано на 09.04.2020 г., 16:00
 Обявление за приключване на договор - обособена позиция 8 - Публикувано на 09.04.2020 г., 16:00
 Обявление за приключване на договор - обособена позиция 9 - Публикувано на 09.04.2020 г., 16:01
 Обявление за приключване на договор за общ. поръчка - Публикувано на 14.04.2020 г., 10:21