Доставка на уреди за контрол и изследване за потребностите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на уреди за контрол и изследване за потребностите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“"

Публикувано на 19.11.2018 г., 19.11.2018 г., 15:29

Документи

 Обява - Публикувано на 19.11.2018 г., 16:11
 Информация за публикувана в профила на купувача обява за общ. поръчка на стойност по чл. 20, ал.2 от ЗОП - Публикувано на 19.11.2018 г., 15:49
 Образци - Публикувано на 19.11.2018 г., 15:57
 Технически спецификации - Публикувано на 19.11.2018 г., 15:58
 Договор-проект - Публикувано на 19.11.2018 г., 15:58
 Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти - Публикувано на 27.11.2018 г., 20:58
 Протокол - Публикувано на 05.12.2018 г., 15:53
 Договор №641/10.12.2018 г. - обособена позиция 5 - Публикувано на 12.12.2018 г., 14:01
 Договор №639/10.12.2018 г. - обособена позиция 6 - Публикувано на 12.12.2018 г., 14:01
 Договор №640/10.12.2018 г. - обособена позиция 7 - Публикувано на 12.12.2018 г., 14:02
 Договор №652/12.12.2018 г. - обособена позиция 3 - Публикувано на 13.12.2018 г., 14:35