Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води

Печат

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Публикувано на 14.01.2019 г., 14:32
Уникален номер в регистъра на АОП: 00972-2019-0002

Документи

 Решение - Публикувано на 14.01.2019 г., 14:38
Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП - Публикувано на 13.02.2019 г., 14:07
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 12.03.2019 г., 12:31
 
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011