Доставка на топлинна енергия и топла вода за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

"Доставка на топлинна енергия и топла вода за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров""

Публикувано на 14.01.2019 г., 14:23
Уникален номер в регистъра на АОП: 00972-2019-0001

Документи

 Решение - Публикувано на 14.01.2019 г., 14:39
 Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП - Публикувано на 13.02.2019 г., 14:05
 Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 22.02.2019 г., 12:32
 Договор - Публикувано на 26.02.2019 г., 11:08
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011