Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за потребностите на Университет "Проф. д-р. Асен Златаров"

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за потребностите на Университет "Проф. д-р. Асен Златаров"“

Публикувано на 24.04.2019 г., 15:17

Документи

Обява - Публикувано на 24.04.2019 г., 15:20
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Публикувано на 24.04.2019 г., 15:21
Образци - Публикувано на 24.04.2019 г., 15:21
Техническа спецификация - Публикувано на 24.04.2019 г., 15:22
Договор-проект - Публикувано на 24.04.2019 г., 15:23
Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на 15.05.2019 г.
Протокол - Публикувано на 03.06.2019 г., 15:14
 Договор № 142/17.06.2019 г. - обособена позиция 2 - Публикувано на 20.06.2019 г., 15:22
 Договор № 139/17.06.2019 г. - обособена позиция 3 - Публикувано на 20.06.2019 г., 15:24
 Договор № 138/17.06.2019 г. - обособена позиция 4 - Публикувано на 20.06.2019 г., 15:25
 Договор № 137/17.06.2019 г. - обособена позиция 5 - Публикувано на 20.06.2019 г., 15:26
 Договор № 136/17.06.2019 г. - обособена позиция 6 - Публикувано на 20.06.2019 г., 15:27
 Договор № 128/11.06.2019 г. - обособена позиция 7 - Публикувано на 20.06.2019 г., 15:27
 Договор № 127/11.06.2019 г. - обособена позиция 10 - Публикувано на 20.06.2019 г., 15:28
 Договор № 144/20.06.2019 г. - обособена позиция 1 - Публикувано на 21.06.2019 г., 11:04
 Договор № 143/20.06.2019 г. - обособена позиция 8 - Публикувано на 21.06.2019 г., 11:05
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011