Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Публикувано на 03.07.2019 г., 12:58

Документи:

 Обява - Публикувано на 03.07.2019 г., 15:22
 Информация за публикувана в профила на купувача обява за общ. поръчка на стойност по чл. 20, ал.2 от ЗОП - Публикувано на 03.07.2019 г., 15:26
 Образци - Публикувано на 03.07.2019 г., 15:27
 Технически спецификации - Публикувано на 03.07.2019 г., 15:28
 Договор-проект - Публикувано на 03.07.2019 г., 15:29
 Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на 17.07.2019 г., 16:41
 Протокол - Публикувано на 24.07.2019 г., 14:31
 Договор 193/19.08.2019 г. - оп 2 - Публикувано на 20.08.2019 г., 09:03
 Договор 194/19.08.2019 г. - оп 3 - Публикувано на 20.08.2019 г., 09:03
 Договор 200/20.08.2019 г. - оп 6 - Публикувано на 21.08.2019 г., 10:52
 Договор 199/20.08.2019 г. - оп 1 - Публикувано на 21.08.2019 г., 10:55
 Договор 192/19.08.2019 г. - оп 4 - Публикувано на 21.08.2019 г., 13:07
 Договор 201/20.08.2019 г. - оп 7 - Публикувано на 21.08.2019 г., 13:08
 Договор 203/22.08.2019 г. - оп 5 - Публикувано на 22.08.2019 г., 13:45
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011