Доставка на компютърно оборудване за научно-изследователски проекти за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на компютърно оборудване за научно-изследователски проекти за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" “

Публикувано на 02.09.2019 г., 14:45

Документи

Обява - Публикувано на 02.09.2019 г., 14:49
Информация за публикувана в профила на купувача обява за общ. поръчка на стойност по чл. 20, ал.2 от ЗОП - Публикувано на 03.09.2019 г., 10:04
Образци - Публикувано на 02.09.2019 г., 14:56
Техническа спецификация - Публикувано на 02.09.2019 г., 14:53
Договор-проект - Публикувано на 02.09.2019 г., 15:17
Разяснение - Публикувано на 04.09.2019 г., 17:07
Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на 13.09.2019 г., 12:41
Протокол - Публикувано на 30.09.2019 г., 17:55
Договор - оп 1 - Публикувано на 10.10.2019 г., 11:02
Договор - оп 2 - Публикувано на 10.10.2019 г., 11:03
Договор - оп 4 - Публикувано на 10.10.2019 г., 11:04
Договор - оп 5 - Публикувано на 10.10.2019 г., 11:05
Договор - оп 7 - Публикувано на 10.10.2019 г., 11:05
Договор - оп 10 - Публикувано на 10.10.2019 г., 11:06
Договор - оп 8 - Публикувано на 22.10.2019 г., 14:50
Договор - оп 9 - Публикувано на 22.10.2019 г., 14:51
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011