Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за изпълнение на енергоефективни мерки на сградата на Колеж по туризъм

Печат

Публично състезание с предмет "„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за изпълнение на енергоефективни мерки на сградата на Колеж по туризъм в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“- Бургас"

Публикувано на 10.09.2019 г., 11:47
Уникален номер в регистъра на АОП: 00972-2019-0005

Документи

Решение - Публикувано на 10.09.2019 г., 11:54
Обявление - Публикувано на 10.09.2019 г., 11:54
Техническа спецификация - Публикувана на 10.09.2019 г., 11:59
Документация в pdf формат- Публикувана на 10.09.2019 г., 13:31, изменена - 13.09.2019 г., 16:43
Документация в doc формат - Публикувано на 19.09.2019 г., 10:22
Документация - първа страница - Публикувано на 11.09.2019 г., 13:26
Методика за оценка - Публикувано на 10.09.2019 г., 13:34
Договор-проект - Публикувано на 10.09.2019 г., 13:36
еЕЕДОП в PDF - Публикувано на 10.09.2019 г., 13:42
еЕЕДОП в XML - Публикувано на 10.09.2019 г., 13:43
Обследване за енергийна ефективност - Публикувано на 13.09.2019 г., 13:04
Сертификат - Публикуван на 13.09.2019 г., 13:04
Резюме - Публикувано на 13.09.2019 г., 13:04
Разяснение изх. № 3108/ 13.09.2019 г. - Публикувано на 13.09.2019 г., 14:33
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикувано на 13.09.2019 г., 16:43
Разяснение - Публикувано на 26.09.2019 г., 15:42
Протокол - Публикувано на 23.10.2019 г., 14:11
Протокол 2 - Публикувано на 20.12.2019 г., 13:55
Протокол 3 - Публикувано на 20.12.2019 г., 13:57
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП - Публикувано на 20.12.2019 г., 13:59
Решение - Публикувано на 20.12.2019 г., 14:01
Договор - Публикувано на 25.02.2020 г., 15:06
Техническа спецификация - Публикувано на 02.03.2020 г., 15:31
Приложение 3 - Техническо предложение -част 1 - Публикувано на 02.03.2020 г., 15:32
Приложение 3 - Техническо предложение -част 2 - Публикувано на 02.03.2020 г., 15:33
Приложение 5 - Ценово предложение - Публикувано на 02.03.2020 г., 15:34
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 02.03.2020 г., 15:39
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011